Archiwum kategorii: Raporty

Folder PIG-PIB „Oil&Gas in Poland. New Opportunities”

Folder został przygotowany w języku angielskim i przedstawia najważniejsze informacje o gazie ziemnym i ropie naftowej: ważne daty, złoża, zasoby, aspekty geologiczne i techniczne  poszukiwań i wydobycia. W folderze uwzględniono także informacje o gazie łupkowym, gazie zamkniętym i metanie z … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Skomentuj

Obywatelska Księga Polityki Gospodarowania Wodami

Opublikowano 1, Aktualności, Fakty, Raporty | Skomentuj

„Woda czy gaz” – raport z monitoringu

Opublikowano Aktualności, Fakty, Raporty | Skomentuj

Ocena prawna wybranych unormowań prawa polskiego pod kątem prawidłowości implementacji dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego

Przedstawiamy prawną analizę implementacji do prawa polskiego Ramowej Dyrektywy Wodnej. Wnioski są przygnębiające. Lektura długa, ale warta poświęcenia uwagi i czasu.

Opublikowano Aktualności, Raporty | Skomentuj

Raport ClientEarth: Energetyka obywatelska. Modelowe rozwiązania z Europy Zachodniej

Fundacja ClientEarth przedstawiła raport nt. modelowych rozwiązań prawnych służących energetyce obywatelskiej. Autorzy przekonują, że zaangażowanie podmiotów nieprofesjonalnych w rynek energetyczny może nieść ze sobą szereg zalet dla polskiej gospodarki.

Opublikowano Aktualności, Raporty | Skomentuj

Raport „Obywatele zasobni w zasoby”

Polecamy raport DemosEUROPA : „Polacy stają się bogatsi, ale przez to wcale nie są bardziej „zasobni”. Od 10 lat stopniowo doganiamy unijną średnią pod względem PKB na mieszkańca. Jednak wciąż dzieli nas od średniej UE przepaść pod względem efektów zarządzania … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Skomentuj

Koncesje węglowodorowe – raport Ministerstwa Środowiska dla Komisji Europejskiej

Ministerstwo Środowiska przekazało Komisji Europejskiej coroczny raport o koncesjach węglowodorowych. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/22/WE z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków przyznawania i korzystania z koncesji na poszukiwanie, badanie i produkcje węglowodorów nakazuje państwom członkowskim przedstawianie … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano , , | Skomentuj

Analiza prawna specustawy węglowodorowej

Przedstawiamy ocenę prawną wybranych unormowań oraz zagadnień dotyczących projektu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów pod kątem ich zgodnościz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem Unii … Czytaj dalej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano | Skomentuj

„U(nie)zależnienie energetyczne Polski- gaz, ropa, atom, importowana biomasa…”

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są w 54% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2030 roku to uzależnienie, może sięgnąć nawet 70%. Dziś aż 40% gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb państw unijnych, pochodzi … Czytaj dalej

Opublikowano Raporty | Skomentuj

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN – prezentacja

Przedstawiamy prezentację Głównego Geologa Kraju, wiceministra środowiska Sławomira Brodzińskiego na temat ochrony złóż kopalin i naszą opinię opartą na analizie SWOT.

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano , | Skomentuj
1 2 3 4