Co jest wykorzystywane i co powstaje podczas

Szczelinowania
Hydraulicznego

Zjedź głębiej

O co chodzi?

Szczelinowanie hydrauliczne, inaczej hydroszczelinowanie, to proces wiercenia i wpuszczania płynu w ziemię pod dużym ciśnieniem, aby zniszczyć podziemną skałę i wydrążyć z niej naturalny gaz.

Do odwiertu

Każdy szyb gazowy wymaga około 400 cystern do przewozu wody i innych surowców z i do miejsca odwiertu.

Heavy Load

Potrzeba od 3 000 000 do 30 000 000 litrów wody do wykonania pełnego wydobycia gazu.

Teren szczelinowania

Do wpompowywanej wody dodawany jest piasek oraz chemikalia, aby powstał płyn szczelinujący. Za każdym razem podczas tego procesu wykorzystywanych jest około 571 535 litrów chemikaliów.

Płyn szczelinujący

Płyn szczelinujący składa się z ponad 600 różnych związków chemicznych, powszechnie uznawanych za rakotwórcze i toksyczne – między innymi ...

ołów

uran

rtęć

glikol etylenowy

rad

metanol

kwas solny

kwas mrówkowy

poniżej 3048 metrów

Następnie płyn szczelinujący jest wtłaczany pod ciśnieniem do ziemi przez wwiercony rurociąg.

Matematyka


500 000
aktywnych studni gazowych w USA

X

30 000 000
litrów wody na każde szczelinowanie

X

18
-krotne wykorzystanie odwiertu

Szczelinowanie

Gdy mikstura dotrze do krańca studni, gdzie wysokie ciśnienie powoduje rozbicie skały gazowej, tworzy się szczelina, przez którą naturalny gaz przedostaje się do studni.

Grawitacja

Kontaminacja

Podczas tego procesu gaz metanowy i inne toksyczne chemikalia wypłukują i zanieczyszczają wodę gruntową.

Stężenie metanu jest 17 razy wyższe w studniach wody pitnej będących w pobliżu odwiertu niż w pozostałych studniach.

Woda pitna

Zanieczyszczona woda ze studni jest spożywana przez mieszkańców okolicznych miast i miasteczek.

Udokumentowano ponad 1 000 przypadków zanieczyszczenia wody znajdującej się w pobliżu odwiertów, jak również przypadków dolegliwości ruchowych, krążeniowych i neurologicznych spowodowanych spożyciem zanieczyszczonej wody.

Do miasta

Pozostałości

Jedynie 30-50% płynu szczelinującego jest przeczyszczana, reszta toksycznej cieczy pozostaje w ziemi, nie podlegając biodegradacji.

Wyparowuje na powierzchni, wydalając przy tym do atmosfery szkodliwe lotne związki organiczne, zanieczyszczając powietrze, powodując kwaśne deszcze oraz zamknięte strefy ochronne.