Gaz łupkowy i szczelinowanie, ocena dowodów

Dwie bardzo wpływowe i cieszące się dużym autorytetem organizacje brytyjskie, Naukowcy na rzecz na Rzecz Globalnej Odpowiedzialności (Scientists for Global Responsibility – SGR) i Licencjonowany Instytut Zdrowia Środowiskowego (Chartered Institute for Environmental Health – CIEH) opublikowały kilka dni temu raport będący analizą aktualnych danych odnoszących się do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Tłumaczenie wydanego z tej okazji komunikatu prasowego CIEH, będącego omówieniem raportu, można przeczytać poniżej:

Komunikat prasowy, 21 lipca 2014

Organizacje Naukowcy na rzecz na Rzecz Globalnej Odpowiedzialności (Scientists for Global Responsibility – SGR) i Licencjonowany Instytut Zdrowia Środowiskowego (Chartered Institute for Environmental Health – CIEH) opublikowały dzisiaj raport, który stanowi analizę aktualnych danych dotyczących różnych kwestii związanych z wydobyciem gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Obejmują one aspekty ekologiczne oraz dotyczące zdrowia publicznego, a także czynniki społeczno-gospodarcze.

Należy zaznaczyć, że raport jest niezależną oceną opartą na wynikach badań naukowych. Zwraca on uwagę na:

– poważne braki w zakresie nadzoru regulacyjnego w odniesieniu do lokalnych zagrożeń ekologicznych i zagrożeń dla zdrowia publicznego

– możliwość osłabienia krajowych i międzynarodowych wysiłków na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu w konsekwencji wydobycia gazu łupkowego w Wielkiej Brytanii

– fakt, że proces szczelinowania z definicji wymaga zużycia ogromnych ilości wody, co może spowodować niedobory wody na wielu obszarach

– całkowity brak dowodów na poparcie tezy, że wydobycie gazu łupkowego obniży ceny energii w Wielkiej Brytanii, a także niebezpieczeństwo jego negatywnego wpływu na bezpieczeństwo energetyczne kraju

Raport podkreśla również, że dowody na lokalne skażenia środowiska na skutek wydobycia gazu łupkowego są dobrze udokumentowane w literaturze naukowej, a więc twierdzenia o ich braku mijają się z prawdą. Pomimo, że prosta ekstrapolacja doświadczeń z USA (gdzie jak do tej pory przeprowadzono większość zabiegów szczelinowania hydraulicznego ) do Wielkiej Brytanii nie jest możliwa, istnieją powszechne obawy, ze nawet z mocnymi uregulowaniami prawnymi, bezpieczeństwo szczelinowania w Wielkiej Brytanii jest wątpliwe.

Co więcej, raport zwraca uwagę na to, że władze lokalne i inne organy kontrolne, były poddane ostatnio cięciom budżetowym, co osłabia ich zdolność do zapewnienia odpowiedniego nadzoru regulacyjnego. Jednocześnie paradoksalnie, to uregulowania prawne przedstawiane są jako sposób na skuteczne zarządzanie procesem w celu ograniczenia zagrożeń.

Dyrektor Naczelny CIEH, Oficer Orderu Imperium Brytyjskiego (OBE), Graham Jukes powiedział: “CIEH konsekwentnie opowiada się za obowiązkową , pełną i niezależną oceną oddziaływania na środowisko dla wszystkich projektów wydobycia gazu łupkowego, przed wydaniem pozwolenia na wiercenia”.

“W naszym zapale do eksploatacji nowych źródeł energii musimy ocenić ryzyko i uzyskać pewność, że nie ma niedopuszczalnych niekorzystnych konsekwencji dla środowiska i ludzi w społecznościach sąsiadujących z miejscami wydobycia. Pomimo zachęty ze strony rządu centralnego, władze lokalne powinny sprzeciwiać się zezwoleniom na wydobycie gazu łupkowego na swoich terenach do czasu uzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi w tej sprawie. Jesteśmy przekonani, ze obecnie nie ma dowodów na bezpieczeństwo projektów planowanych w Wielkiej Brytanii i powinna zostać zastosowana zasada ostrożności”.

Dyrektor Generalny SGR i współautor raportu, dr. Stuart Parkison powiedział: “Zgromadzone przez nas dowody pokazują, ze wydobycie następnego paliwa kopalnego – takiego jak gaz łupkowy w Wielkiej Brytanii – najprawdopodobniej jeszcze bardziej osłabi nasze wysiłki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu. Powinniśmy skupić się na niskoemisyjnych źródłach energii, szczególnie energiach odnawialnych oraz zdecydowanych działaniach mających na celu oszczędność energii”.

Raport w formacie PDF

Współautorzy: Gwen Harrison, Stuart Parkinson i Gary McFarlane

O Licencjonowanym Instytucie Zdrowia Środowiskowego  (Chartered Institute of  Environmental Health –  CIEH):

CIEH zrzesza ponad 10 000 specjalistów w dziedzinie zdrowia środowiskowego  pracujących w sektorze  publicznym, prywatnym i non-profit.  CIEH zapewnia najwyższe standardy kompetencji zawodowych swoich członków, wierząc, ze poprzez działania na rzecz zdrowia środowiskowego,  można wpłynąć na poprawę stanu zdrowia ludzi.

Specjaliści w dziedzinie zdrowia środowiskowego pracujący w instytucjach władzy lokalnej odpowiadają za ocenę  zagrożeń dla zdrowia publicznego i środowiskowego społeczności i indywidualnych jednostek oraz  zagwarantowanie utrzymania  ochrony środowiska.

Więcej informacji o CIEH

O Naukowcach na rzecz Globalnej Odpowiedzialności ( Scientists for Global Responsibility – SGR):

SGR jest niezależną brytyjską organizacją członkowską zrzesizającą ponad 900 naukowców zajmujących się naukami przyrodniczymi i społecznymi , inżynierów, informatyków i architektów.  Promuje naukę, projekty i technologie, które przyczyniają się do pokoju, sprawiedliwości społecznej  i równowagi ekologicznej.

SGR prowadzi badania, edukację i kampanie dotyczące wiei lu kwestii, w tym zmiany klimatu, zrównoważonej energii, bezpieczeństwa rozbrojenia, oraz tego kto kontroluje naukę i technologie.

Więcej informacji o SGR

Tłumaczenie: Jan Skoczylas

Wstecz
Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności, Raporty. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *