Obywatelska Księga Polityki Gospodarowania Wodami

czytaj więcej

Opublikowano 1, Aktualności, Fakty, Raporty | Możliwość komentowania Obywatelska Księga Polityki Gospodarowania Wodami została wyłączona

„Woda czy gaz” – raport z monitoringu

czytaj więcej

Opublikowano Aktualności, Fakty, Raporty | Możliwość komentowania „Woda czy gaz” – raport z monitoringu została wyłączona

Raport geologiczny na temat koncesji Nowa Sól

Polecamy raport „Poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja złóż gazu łupkowego na obszarze koncesyjnym Nowa Sól, a oddziaływanie na zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.”

Oddz HF konc Nowa Sól

Opublikowano Fakty, Raporty | Możliwość komentowania Raport geologiczny na temat koncesji Nowa Sól została wyłączona

Ćwiczenie z demokracji? Lokalne konflikty na tle gazu łupkowego

„Rozpoczęcie pod koniec ubiegłej dekady poszukiwań gazu łupkowego w Polsce przyczyniło się nie tylko do rozbudzenia nadziei na „łupkowe eldorado”, ale także stało się przedmiotem wielu kontrowersji. W okolicach planowanych odwiertów protestowali mieszkańcy, nierzadko zaskakiwani podejmowanymi badaniami sejsmicznymi i przygotowaniami do wierceń. Na poziomie ogólnopolskim i międzynarodowym organizacje ekologiczne zainicjowały kampanię dotyczącą szkodliwości szczelinowania hydraulicznego. Dość szybko (i dla wielu obserwatorów nieoczekiwanie) to, co miało być nadzieją polskiej energetyki, dołączyło do grona kontrowersji wywołujących opór społeczny i konflikty.” czytaj więcej

Opublikowano 1, Aktualności, Fakty | Możliwość komentowania Ćwiczenie z demokracji? Lokalne konflikty na tle gazu łupkowego została wyłączona

Obywatele KOntrolują – Poradnik walczących społeczności

Poradnik, który trzymasz w ręku, jest owocem doświadczeń kampanii „Obywatele KOntrolują” prowadzonej przez Instytut Spraw Obywatelskich (INSPRO) i Centrum Zrównoważonego Rozwoju. W ramach inicjatywy realizujemy obywatelską kontrolę procesu poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego w Polsce.
Uważamy, że obywatele powinni domagać się od władz uczciwej debaty publicznej biorącej pod uwagę wszystkie głosy i doświadczenia zarówno zwolenników, jak i przeciwników gazu łupkowego. Zadaniem społeczników jest przypominanie urzędnikom i korporacjom, że żaden interes ekonomiczny nie może być ważniejszy od zdrowia i jakości życia mieszkańców polskich miast i wsi. Dlatego właśnie aktywistom i społecznościom walczącym o odzyskanie demokracji w procesie poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego dedykowany jest ten poradnik.

„Obywatele KOntrolują – poradnik walczących społeczności”

Opublikowano Aktualności, Fakty, Raporty | Możliwość komentowania Obywatele KOntrolują – Poradnik walczących społeczności została wyłączona

Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym

25 lipca – na ostatnim posiedzeniu Sejmu przed wakacjami parlamentarnymi przyjęty został projekt ustawy o specjalnym podatku węglowodorowym. Za przyjęciem ustawy głosowało 268 posłów, przeciw był jeden, a 172 osoby wstrzymały się od głosu. czytaj więcej

Opublikowano 1, Aktualności, Fakty | Możliwość komentowania Ustawa o specjalnym podatku węglowodorowym została wyłączona

W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej?

Polecamy bardzo ciekawy artykuł niemieckiego hydrogeologa, doktora Stefana Cramera, W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej?

Artykuł został napisany dla Zielonych Wiadomości

Opublikowano Aktualności, Fakty | Otagowano , , , , , | Możliwość komentowania W jaki sposób szczelinowanie zagraża naszej wodzie pitnej? została wyłączona
1 2 3 5