Analiza prawna specustawy węglowodorowej

Obywatele kontrolują

Przedstawiamy ocenę prawną wybranych unormowań oraz zagadnień dotyczących projektu ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów pod kątem ich zgodnościz Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawem Unii Europejskiej, a także spójności z innymi uregulowaniami prawa polskiego (w szczególności w zakresie prawa wodnego, prawa ochrony środowiska i prawa zagospodarowania przestrzennego).

Opinia prawna dotycząca projektu specustawy węglowodorowej

 

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano | Możliwość komentowania Analiza prawna specustawy węglowodorowej została wyłączona

„U(nie)zależnienie energetyczne Polski- gaz, ropa, atom, importowana biomasa…”

Państwa członkowskie Unii Europejskiej są w 54% zależne od dostaw surowców i paliw energetycznych z importu. Według prognoz Komisji Europejskiej do 2030 roku to uzależnienie, może sięgnąć nawet 70%. Dziś aż 40% gazu potrzebnego do zaspokojenia potrzeb państw unijnych, pochodzi z Rosji, która w każdej chwili może przykręcić tzw. „kurek”. Na tle innych państw europejskich (zwłaszcza starych członków Unii), Polska wydaje się być krajem zupełnie bezbronnym i uzależnionym jeśli chodzi o bezpieczeństwo energetyczne. Prawie 80% gazu ziemnego i aż 90% ropy naftowej sprowadzamy z Rosji. czytaj więcej

Opublikowano Raporty | Możliwość komentowania „U(nie)zależnienie energetyczne Polski- gaz, ropa, atom, importowana biomasa…” została wyłączona

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN – prezentacja

Przedstawiamy prezentację Głównego Geologa Kraju, wiceministra środowiska Sławomira Brodzińskiego na temat ochrony złóż kopalin i naszą opinię opartą na analizie SWOT. czytaj więcej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano , | Możliwość komentowania WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZŁÓŻ KOPALIN – prezentacja została wyłączona

Raport „GAZ ZAMKNIĘTY

17 marca Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zorganizował konferencję prasową, by przedstawić najnowsze wyniki swoich badań – raport o zasobach gazu ziemnego zamkniętego w zwięzłych i słabo przepuszczalnych piaskowcach (tzw. tight gas).

Raport „GAZ ZAMKNIĘTY”

Podsumowanie raportu „GAZ ZAMKNIĘTY”

Opublikowano Raporty | Możliwość komentowania Raport „GAZ ZAMKNIĘTY została wyłączona

Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność – wyniki projektu badawczego

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez 3 lata badała wpływ poszukiwania i eksploatacji gazu łupkowego na środowisko. Zbadano 7 (sic!) odwiertów i na tej podstawie wyciągnięto wnioski – możemy czuć się bezpiecznie. Raporty z krajów, gdzie od lat wydobywa się gaz z łupków i zbadano tysiące otworów, mówią coś zupełnie innego. czytaj więcej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Możliwość komentowania Gaz z łupków: bezpieczeństwo i odpowiedzialność – wyniki projektu badawczego została wyłączona

Obywatelska analiza specustawy węglowodorowej

Obywatele kontrolują

Przedstawiamy Obywatelską analizę zapisów projektu ustawy Ministerstwa Skarbu Państwa z dnia 17 września 2014r. „w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów” autorstwa Zbigniewa Tynenskiego, specjalisty ds. monitoringu w projekcie „Obywatele KOntrolują – strażnicy dobrej energii”

analiza zapisów specustawy węglowodorowej MSP

Opublikowano Aktualności, Raporty | Możliwość komentowania Obywatelska analiza specustawy węglowodorowej została wyłączona

Globalne zawłaszczanie wody

Zawłaszczanie wody odnosi się do sytuacji, w której podmioty posiadające dużą władzę są w stanie kontrolować lub ponownie alokować na własną korzyść zasoby wodne. Dzieje się to kosztem dotychczasowych, (nie)zarejestrowanych, lokalnych użytkowników wody lub ekosystemów, które stanowią źródło ich utrzymania. Zawłaszczanie wody polega na przejmowaniu władzy decyzyjnej w zakresie zarządzania tym zasobem zarówno dziś, jak i w przyszłości. czytaj więcej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Możliwość komentowania Globalne zawłaszczanie wody została wyłączona