Gaz łupkowy i szczelinowanie, ocena dowodów

Dwie bardzo wpływowe i cieszące się dużym autorytetem organizacje brytyjskie, Naukowcy na rzecz na Rzecz Globalnej Odpowiedzialności (Scientists for Global Responsibility – SGR) i Licencjonowany Instytut Zdrowia Środowiskowego (Chartered Institute for Environmental Health – CIEH) opublikowały kilka dni temu raport będący analizą aktualnych danych odnoszących się do wydobycia gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Tłumaczenie wydanego z tej okazji komunikatu prasowego CIEH, będącego omówieniem raportu, można przeczytać poniżej: czytaj więcej

Opublikowano Aktualności, Raporty | Skomentuj

„Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”

Polecamy uważnej lekturze raport „Wpływ wydobycia gazu łupkowego i ropy łupkowej na środowisko naturalne i zdrowie ludzi”,  wykonany na zlecenie Parlamentu Europejskiego. Wnioski są co najmniej niepokojące. shalegas_pe464425_pl

Opublikowano Aktualności, Raporty | Otagowano , | Skomentuj

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r.

Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie rozpoznawania i wydobywania węglowodorów z zastosowaniem intensywnego szczelinowania hydraulicznego.

Opublikowano Raporty | Skomentuj

Raport Uniwersytetu Cornell: szczelinowanie prawdopodobną przyczyną śmierci zwierząt hodowlanych i domowych

Wyniki badań wskazują na związek dziesiątków przypadków  śmierci, chorób i problemów rozrodczych u zwierząt hodowlanych i dzikich, a także prawdopodobnie u ludzi, ze skażeniami spowodowanymi wydobyciem gazu łupkowego metodą szczelinowania hydraulicznego. Z opracowaniem raportu naukowców z Uniwersytetu Cornell autorstwa Jana Skoczylasa można zapoznać się  tutaj

Opublikowano Aktualności, Fakty, Raporty | Otagowano , , , , , | Skomentuj

Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce

Analiza kosztów i korzyści ekonomicznych rozpoznawania i eksploatacji gazu łupkowego w Polsce wykonana przez Centrum Zrównoważonego Rozwoju według zaleceń Ekspertyzy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego,Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO z czerwca 2011r.  Analiza

 

Opublikowano 1, Fakty, Raporty | Skomentuj

Raport z Łebienia

Obywatele kontrolują

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H

Opublikowano Raporty | Skomentuj

Stanowisko Komitetu Nauk Geologicznych PAN w sprawie problemów związanych z gazem ziemnym w skałach łupkowych

Obywatele kontrolują

W dniu 11 marca Prezydium PAN, odpowiadając Ministrowi Środowiska, przyjęło i przesłało do Ministra „Stanowisko Prezydium Polskiej Akademii Nauk dotyczące gazu ziemnego znajdują­cego się w warstwach łupkowych (tzw. „gazu łupkowe­go”)”, którego treść od 14 marca jest dostępna na stronie internetowej Akademii.

Komitet Nauk Geologicznych PAN, w nawiązaniu do tego stanowiska oraz do opinii Komitetu sprzed dwóch lat, uważa obecnie za konieczne podkreślenie, że wszelkie decyzje w sprawach gazu ziem­nego z łupków mogą być sensowne i uzasadnione tylko wtedy, kiedy znane będą zasoby tego gazu. Poznanie wielkości tych zasobów powinno stać się jednym z priorytetów strategii energetycznej Polski i jest zadaniem do wykonania w trybie pilnym, w ramach programu rządowego, przez polskich geologów – naukowców i praktyków. Wskazujemy na to w przedkła­danym obecnie dokumencie, który w skrócie ujmuje 10 najważniejszych aspektów problematyki gazu w skałach łupkowych w Polsce.
Czytaj więcej

Opublikowano Raporty | Skomentuj