Nasz zespół

Zbigniew TynenskiZbigniew Tynenski
Inżynier środowiska, ekspert na Krajowej Liście Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinach Regionalne Strategie Innowacji i Termomodernizacja, ekspert na liście oceniających wnioski do Urzędu Marszałkowskiego w łódzkim, mazowieckim, lubuskim, dolnośląskim (m.in. energetyka, analiza ekonomiczna, ochrona powietrza, odnawialne źródła energii, transport drogowy i lotniczy), ekspert zewnętrzny w Programie Foresight „Polska 2030”. Wieloletni działacz społeczny i propagator idei zrównoważonego rozwoju, wykładowca w projektach szkoleniowych z tego zakresu, kierowanych do animatorów rozwoju lokalnego, liderów społeczności lokalnych, samorządów i przedsiębiorców. Autor i współautor licznych projektów, m.in. Program „Bzura-A”, I i II „Święto Ziemi Łódzkiej”, Program budowy pasywnych, samowystarczalnych energetycznie kompleksów komunalnych p.n. „Przyjazne Osiedla”, „Likwidacja niskiej emisji w śródmieściu Łodzi”, Projekt budowy uzdrowiska „Rogóźno”, Elektrociepłownia Geotermalna Rogóźno, Park Naukowo-Technologiczny Rogóźno, Centrum Multimodalne Łódź/Łask, projekt rewitalizacji centrum Łodzi „Zielone Dachy Manhattanu”. Autor i współautor opracowań dla samorządów, w tym studium wykonalności dla projektów współfinansowanych ze środków UE, Strategii, programów i planów sektorowych.
Jest kierownikiem merytorycznym projektu „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii”. Pełni funkcję Specjalisty ds. monitoringu.

Teresa AdamskaTeresa Adamska
Absolwentka Politechniki Łódzkiej – Inżynier środowiska. Od 2002 r. członek Zarządu, wolontariusz stowarzyszenia Centrum Zrównoważonego Rozwoju. Autorka i współautorka dokumentów rozwojowych dla gmin, m.in. Strategii Rozwoju Lokalnego, Planów Gospodarki Odpadami, Planów Ochrony Środowiska. Trenerka prowadząca szkolenia dla samorządów i lokalnych liderów. Animatorka projektów rozwojowych i edukacyjnych w zakresie propagowania zrównoważonego rozwoju, w tym budowy społeczeństwa obywatelskiego. Wiceprzewodnicząca Łódzkiej Rady Pożytku Publicznego w latach 2011;2013. Obecnie radna Rady Osiedlowej ‘Katedralna” w Łodzi.
W projekcie „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii” jest opiekunką i koordynatorem lokalnych punktów strażniczych.

Paulina LotaPaulina Lota
Absolwentka Kulturoznawstwa na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego i szkolenia Kuźnia Kampanierów, organizowanego przez INSPRO. Aktywistka od wielu lat zaangażowana w działalność na rzecz ochrony środowiska. Prowadzi działania informacyjne i promocyjne, nadzoruje fanpage i www projektu, spotyka się ze społecznościami lokalnymi, decydentami i przedstawicielami instytucji monitowanych.
W projekcie „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii” jest specjalistką ds. działań rzeczniczych, informacji i promocji.

Piotr Pawłowski
Inżynier Wydziału Budownictwa, Architektury i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej. Specjalizuje się w odnawialnych źródłach energii. Prywatnie zaangażowany przeciwnik paliw kopalnianych w tym gazu łupkowego, jako podstawowych nośników energii w Polsce i na świecie.
W wolnej chwili uprawia golf i snookera, w którym posiada już lokalne sukcesy.
W projekcie „Obywatele Kontrolują – strażnicy dobrej energii” jest koordynatorem administracyjno-finansowym.

Nasi wolontariusze:

Aleksandra ŚwiątkiewiczAleksandra Świątkiewicz
Absolwentka Archeologii na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z Administracji i Samorządu Terytorialnego i Ekonomii społecznej . Z pasji związała się z trzecim sektorem, zaczynając od wolontariatu w projekcie prowadzonym przez INSPRO „Dom to praca”. W kampanii „Obywatele kontrolują” zarządzała ryzykiem projektu, dbała o jego prawidłowy przebieg zgodnie z harmonogramem oraz wspierała zespół merytoryczny w codziennej pracy. Jest specjalistką od spraw trudnych i problemów nie do rozwiązania.
Prywatnie mama maleńkiej Klary.

Piotr SkubiszPiotr Skubisz
Absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fotografii w PWSFTviT w Łodzi. Pracuje jako niezależny fotograf, łącząc zawód z pasją. Swoimi umiejętnościami z zakresu fotografii i grafiki komputerowej wielokrotnie wspierał różne społeczne inicjatywy. Wnikliwy obserwator rzeczywistości, lubi patrzeć na problem z różnych stron i wkładać kij w mrowisko. Interesuje się psychologią ale najchętniej spędza czas na łódce – pod pretekstem łowienia ryb godzinami może patrzeć na jezioro.