O Instytucie Spraw Obywatelskich

Instytut Spraw Obywatelskich jest organizacją pożytku publicznego niezwiązaną z żadną partią polityczną czy grupą interesu.

Od 2004 roku słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszym celem są systemowe zmiany społeczne. Marzy nam się Polska szczęśliwych obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za swoją rodzinę, dom, ulicę, miasto i państwo. Marzy nam się Polska ułatwiająca obywatelom dbanie o dobro wspólne i angażowanie się w życie publiczne. Marzy nam się Polska, w której władza słucha obywateli i razem z nimi polepsza jakość codziennego życia.

Wprowadzamy zmiany społeczne dzięki łączeniu działań eksperckich (think tank) z oddolną mobilizacją obywatelską (action tank). Naszą specjalnością są kampanie obywatelskie oraz działania rzecznicze i strażnicze. Przeprowadzamy akcje mobilizacyjne, organizujemy debaty i konferencje, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, opracowujemy ekspertyzy i raporty, inicjujemy happeningi i pikiety, monitorujemy i kontrolujemy, szkolimy i doradzamy, prowadzimy dialog z decydentami.

Lista innych inicjatyw Instytutu Spraw Obywatelskich:

  1. Obywatele decydują (www.obywateledecyduja.pl)
  2. Tiry na tory (www.tirynatory.pl)
  3. Wolne od GMO? Chcę wiedzieć! (www.chcewiedziec.pl)
  4. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości Społecznej (www.centrumklucz.pl)
  5. Centrum Wspierania Rad Pracowników (www.radypracownikow.info)
  6. Miasto w ruchu (www.miastowruchu.pl)
  7. Dom to praca (www.domtopraca.pl)
  8. Obywatele rozliczają (www.obywatelerozliczaja.pl)
  9. Kuźnia Kampanierów (www.kampanierzy.pl)

Odbiorcami działań Instytutu są przede wszystkim obywatele identyfikujący się z celami poszczególnych inicjatyw oraz chcący wesprzeć je swoim czynem. Uważamy, że zmieniać rzeczywistość można skuteczniej, kiedy wokół wspólnego, konstruktywnego celu skupia się ludzi z różnych środowisk. Dlatego też, przykładowo, zachęcamy zwolenników idei „tiry na tory  ” do poparcia działań za wprowadzeniem obowiązkowego znakowania żywności GMO, a członkom rad pracowników zwracamy uwagę na tematykę nieodpłatnej pracy domowej.

Instytut Spraw Obywatelskich – fabryka myśli i czynów

Słuchamy głosu obywateli i zamieniamy go w czyn. Naszą specjalizacją jest wprowadzanie zmiany społecznej poprzez efektywne łączenie oddolnej aktywności obywatelskiej z interdyscyplinarną pracą ekspercką. Mobilizujemy obywateli do działania, jednocześnie szukając nowych idei oraz budując bazę merytoryczną i know-how. Czytamy, śledzimy i analizujemy najnowsze badania i trendy, dbając o to, by podejmowane przez nas działania były jak najbardziej aktualne, by trafiały w swój czas i miejsce.
W ramach naszych inicjatyw m.in. prowadzimy kampanie społeczne, organizujemy konferencje i debaty, występujemy w programach radiowych i telewizyjnych, animujemy zbiórki podpisów pod petycjami, prowadzimy serwisy internetowe, organizujemy wystawy objazdowe i pokazy filmowe, inicjujemy happeningi i pikiety, szkolimy i doradzamy, prowadzimy audycje radiowe, wykorzystujemy media społecznościowe i marketing wirusowy, przygotowujemy i dystrybuujemy materiały promocyjno-informacyjne ( ulotki, plakaty, naklejki, newslettery, spoty radiowe i telewizyjne, videocasty i podcasty ), prowadzimy dialog parlamentarny, robimy badania i analizy, wydajemy raporty i publikacje książkowe.